Centralizator selecție dosare concurs 07.09.2022 centralizator-selectie-dosare-concurs-07.09.2022

Centralizator cu rezultate finale după contestația depusă pentru proba interviu la concursul organizat în data de 18.08.2022 centralizator-cu-rezultate-finale-dupa-contestatia-depusa-pentru-proba-interviu-la-concursul-organizat-in-data-de-18-08-2022

Centralizator cu rezultate finale la concursul organizat în data de 16 și 18 august 2022 Centralizator-cu-rezultate-finale-la-concursul-organizat-in-data-de-16-si-18-august-2022

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 16.08.2022 Centralizator-cu-rezultatele-probei-scrise-la-concursul-organizat-in-data-de-16.08.2022

Anunț concurs posturi biroul de management al calității serviciilor de sănătate anunt-concurs-posturi-biroul-de-management-al-calitatii-serviciilor-de-sanatate

Validare dosare medic rezident ATI și medic medicina de familie cu competențe în medicina de urgență Validare-dosare-medic-rezident-ATI-si-medic-medicina-de-familie-cu-competente-in-medicina-de-urgenta

Centralizator selecție dosare concurs din data de 16 08 2022 și 18 08 2022 centralizator-selectie-dosare-concurs-din-data-de-16-08-2022-si-18-08-2022

Centralizator rezultate finale la concursul organizat în data de 08 08 2022 Infirmieră Spitalizare zi Oncologie centralizator-rezultate-finale-la-concursul-organizat-in-data-de-08-08-2022-inf-spit-zi-oncologie

Centralizator rezultate finale concurs 04 08 2022 Registrator Medical Debutant centralizator-rezultate-finale-concurs-04-08-2022-reg-med-deb

Centralizator rezultate finale concurs 04 08 2022 Spălătoreasă S.T.A.M. și Îngrijitoare S.T.A.M. centralizator-rezultate-finale-concurs-04-08-2022-spalatoreasa-s.t.a.m.-si-ingrijitoare-s.t.a.m.

Telefon:        021.387.41.00