Centralizator cu rezultatul selecției dosarelor pentru concurs asistent șef radioterapie și oncologie din 10.01.2022 Centralizator-cu-rezultatul-selectiei-dosarelor-pentru-concurs-asistent-sef-radioterapie-si-oncologie-din-10.01.2022

Centralizator cu rezultatul selecției dosarelor pentru concursul din data de 05.01.2022, asistent medical debutant laborator Anatomie Patologică Centralizator-cu-rezultatul-selectiei-dosarelor-pentru-concursul-din-data-de-05.01.2022-asistent-medical-deb.laborator-Anatomie-Patologica

Centralizator selecție dosare concurs 05.01.2021 asistent medical- radiologie, asistent medical- ambulatoriu integrat, infirmieră debutantă- hematologie centralizator-selectie-dosare-concurs-05.01.2021-asistent-medical-radiologie-asistent-medical-ambulatoriu-integrat-infirmiera-debutanta-hematologie

Anunț concurs în data de 17.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor la Serviciul Anatomie Patologică – Prosectura Anunt-concurs-in-data-de-17.01.2021-pentru-ingrijitor-Serviciul-Anatomie-Patologica

Centralizator cu rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul organizat în ziua de 15.12.2021 Centralizator-selectie-dosare-as.-med-princ.-as.-med.-debutant-sectia-Oncologiereg.med_.-debutant-sectia-Radiologie-inf.debutanta-sectia-Medicina-Interna

Anunț concurs organizat în data de 05.01.2022 pentru Asistent Medical Radiologie, Asistent Medical Generalist Ambulator Integrat, Asistent Medical Debutant Anatomie Patologică, Infirmieră debutantă Hematologie ANUNT-CONCURS-ORGANIZAT-IN-DATA-DE-05.01.2022-PENTRU-AS.-MED.-RADIOLOGIE-AS.GENERALIST-AMB.-INTERGRAT-AS.-MED.-DEB-ANATOMIE-PATOLOGICA-INFIRMIERA-DEB.-HEMATOLOGIE

Anunț concurs organizat în data de 10.01.2022 pentru următoarele posturi – Asistent Șef Oncologie Medicală, Asistent Șef Radioterapie ANUNT-CONCURS-ORGANIZAT-IN-DATA-DE-10.01.2022-PENTRU-URMATOARELE-POSTURI-ASISTENT-SEF-ONCOLOGIE-MEDICALA-ASIISTENT-SEF-RADIOTERAPIE

Anunţ angajare în baza legii 55 din 2020 pentru ocuparea postului de Registrator medical din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. Anunţ-angajare-în-baza-legii-55-din-2020-ocupare-post-registrator-medical-Lab.Radiologie-Imagistică-Medicală.

Anunț angajare în baza legii 55 din 2020 pentru infirmieră debutantă în cadrul Secției Clinice de Medicină Internă, pentru asistent medical debutant şi pentru asistent medical principal în cadrul Secției Clinice Oncologie medicală Anunt-angajare-în-baza-legii-55-din-2020-pentru-infirmieră-debutantă-Med.Int_.-asist.-med.-deb.-şi-asistent-med.-pr.Oncologie

Telefon:        021.387.41.00