Anunț angajare în baza legii 55 din 2020 pentru angajare, 2 posturi infirmieră debutantă pe secția medicină internă Anunt-angajare-in-baza-legii-55-din-2020-pentru-angajare-2-posturi-infirmiera-debutanta-pe-sctia-medicina-interna

Fisa postului Economist II- pentru concursul de ocupare a postului de economist II Fisa-postului-Economist-II-pentru-concursul-de-ocupare-a-postului-de-economist-II

Anunt pentru candidatii inscrisi pentru ocuparea postului de Referent II din cadrul Serviciul Tehnico Administrativ Mentenanta Anunt-pentru-candidatii-inscrisi-pentru-ocuparea-postului-de-Referent-II-din-cadrul-Serviciul-Tehnico-Administrativ-Mentenanta

Anunt referitor la proba interviu pentru ocuparea postului de registrator medical ORL Anunt-referitor-la-proba-interviu-pentru-ocuparea-postului-de-registrator-medical-ORL

Anunț candidatură membrii consiliului de etică Anunt-candidatura-membrii-consiliului-de-etica

Anunț concurs ocupare post Economist II Anunt-concurs-ocupare-post-economist-II

Anunț concurs ocupare posturi vacante muncitor calificat Anunt-concurs-ocupare-posturi-vacante-muncitor-calificat

Centralizator selecție dosare concurs organizat în data de 14.10.2021 referent de specialitate I CMC centralizator-selectie-dosare-concurs-organizat-in-data-de-14.10.2021-referent-de-specialitate-I-CMC

Anunț concurs în baza legii 55 din 2020 pentru postul de Registrator Medical ORL Anunt-concurs-in-baza-legii-55-din-2020-pentru-postul-de-Registrator-Medical-ORL

Anunț concurs în baza legii 55 din 2020 pentru ocuparea postului de Referent II la Serviciul Tehnico-Administrativ și Mentenanță Anunt-concurs-in-baza-legii-55-din-2020-pentru-ocuparea-postului-de-Referent-II-la-Serv-Tehnico-Administrativ-si-Mentenanta

Telefon:        021.387.41.00